Głosowanie zakończone
Plebiscyt: HIPOKRATES 2023

Wybieramy Pielęgniarkę/Pielęgniarza Roku

Tytuł zostanie przyznany osobno we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego.